PRESTO

Podpora prodaji zdravil in medicinskih pripomočkov

Uspešna programska rešitev za prodajne zastopnike, ki je prilagojena posebnim zahtevam prodaje farmacevtskih izdelkov in medicinskih pripomočkov. Omogoča enostavno in hitro uporabo na različnih mobilnih napravah. Poveča učinkovitost prodaje, saj omogoča organizirano pripravo in učinkovit pogovor na obiskih. Nudi popoln nadzor nad prodajnimi aktivnostmi na terenu.

Preberi več

CMT

Simulator kriznega upravljanja

Uporablja simulacijski model, ki omogoča interaktivno izobraževanje, spremljanje in izboljšanje odziva reševalcev ob nesrečah ter zaščito ključne infrastrukture. Omogoča izvajanje računalniško podprtih vaj za vadbo kriznih scenarijev, ki jih lahko izvajajo vse reševalne entitete. Osredotoča se na načrtovanje in preverjanje ustreznosti odzivov na naravne in druge nesreče.

VISE

Vizualni inf. sistem za energetiko

Sestavljajo ga virtualni priročniki, vizualne simulacije, vizualizacije in video vsebine za uporabo pri urjenju ustreznih postopkov in tehnični podpori. Poveča finančni učinek, saj izboljša nivo usposobljenosti osebja in omogoči večjo varnost. Zelo uporaben je pri projektnem planiranju in predstavitvah bodočih projektov, saj omogoči ugodnejši odziv javnosti.

Preberi več

NUMIS

Programska rešitev za numizmatike

Namenjen je numizmatikom v muzejih oziroma institucijah, ki imajo velike zbirke monetarnega gradiva. Omogoča upravljanje baz z vsemi pomembnimi podatki za kovance, bankovce, medalje, itd., prav tako pa omogoča upravljanje z arheološkimi podatki o najdbah. Upravljanje s podatki se izvaja v skladu s parametri, ki se navezujejo na standarde različnih mednarodnih numizmatičnih projektov in katalogov.

Preberi več

SOKO

Simulator operacij kriznega odzivanja

Vojaško osebje lahko s pomočjo računalniško podprtih vaj na simulatorju izvaja skupinsko urjenje ustreznih taktičnih postopkov na različnih kriznih scenarij mirovnih misij. Vadbeni simulator predstavlja moderno učno metodo, ki prikazuje dejanske razmere na terenu v virtualnem okolju. Izboljša odločitvene, senzomotorične in komunikacijske veščine pri izvajanju bojnih in nebojnih nalog na misijah.

Preberi več

ACE

Rešitev za podporo prodaji

Omogoča izdelavo celovitih programskih orodij za podporo prodaji na različnih poslovnih področjih, ki kombinirajo rešitve upravljanja sestankov s strankami (CAM), upravljanja odnosov s strankami (CRM), upravljanja kontaktov (CM) in upravljanja prodaje (SM). Uporablja kontaktno naravnano podatkovno bazo, ki omogoča integriran pristop k sledenju vseh informacij o sestankih, zgodovini, komunikaciji, predstavitvah, planiranju prodaje in poročil, ki so vezana na posamezno stranko.

LMP

Digitalno mrežno oglaševanje

Nudi mrežo zaslonov na prodajnih mestih, ki ciljni publiki namensko prikazujejo dinamične digitalne vsebine s pomočjo centralnega upravljanja za potrebe prodaje, oglaševanja in marketinga. Omogoča enostavno ustvarjanje digitalnih vsebin iz različnih multimedijskih virov (zvok, video, animacija, tipografija, slika, grafika), ki se lahko predvajajo s pomočjo nadzorne programske opreme za upravljanje vsebin na daljavo in predvajanje v določenem času na poljubnem številu zaslonov.

Preberi več

VB

Virtualno bojišče

Simulacijski sistem, ki omogoča realno-časovno vadbo postopkov motoriziranih vojaških formacij različnih vojaških sil na virtualnih vadbenih poligonih ob spremenljivih pogojih delovanja. Vadbeni scenariji omogočajo diverzifikacijo in oceno pravilnosti izobraževanja. Poudarek je na interaktivnosti in prikazu dejanskih razmer na bojišču v virtualnem okolju. Omogoča celovit pregled in nadzor nad ustreznostjo vadbe taktičnih postopkov.

DSS

Sistem za podporo odločanju

Predstavlja integriran sistem za podporo odločanju pri upravljanju voda. Osredotočen je na ocenjevanje in upravljanje kakovosti tveganja onesnaženja voda s polutanti. Omogoča upravljanje vodonosnikov z integriranim načinom sledenja vira, nadzornih orodij in strategij odločanja.