Ministrstvo za obrambo - Slovenska vojska

Raziskave in razvoj na projektih v okviru NATO programa Znanje za varnost in mir ● Simulator operacij kriznega odzivanja ● Simulacijski model terorističnega delovanja ● Simulator asimetričnega vojskovanja ● Virtualno bojišče ● Protiteroristični vizualni simulacijski sistem ● Simulator kriznega upravljanja

SOKO CMT VB CSMT
 • vadbeni simulatorji
 • virtualna realnost
 • vizualni inf. sistemi
 • R&R

Takeda Pharmaceutical

Mobilne in namizne programske rešitve za farmacevtsko prodajo ● Interaktivne predstavitve za farmacijo na iPad-u ● Interaktivni vprašalniki in kvizi na iPad-u ● Oglaševanje na plakatih in panojih

PRESTO ACE
 • programska oprema
 • mobilne aplikacije
 • marketing

Loterija Slovenije

Loterijski medijski predvajalnik ● Digitalno mrežno oglaševanje ● Predstavitveni sistem za žrebanje TikiTaka

LMP
 • marketing
 • programska oprema

Holding Slovenske elektrarne

Vizualne simulacije bodočih hidroelektrarn na srednji in spodnji Savi ● 3D tiskanje maket hidroelektrarn ● HE Tacen ● HE Gameljne ● HE Šentjakob ● HE Zalog ● HE Jevnica ● HE Kresnice ● HE Ponoviče ● HE Renke ● HE Trbovlje ● HE Suhadol ● HE Blanca ● HE Krško ● HE Brežice ● HE Mokrice

VISE
 • marketing
 • vizualizacije
 • vizualni inf. sistemi
 • virtualna realnost

Narodni muzej Slovenije

Razvoj in vzdrževanje programskih rešitev v muzeju ● Dizajn, izdelava in vzdrževanje spletnega portala ● 3D tisk replike arheološke najdbe Neandertalske piščali Divje Babe

NUMIS
 • programska oprema
 • izdelava spletnih strani
 • virtualna realnost

Nuklearna elektrarna Krško

Vizualne simulacije pomembnih objektov in sistemov nuklearke ● Programske rešitve za inženirsko podporo ● Vizualne simulacije zamenjave uparjalnikov ● Sistem za sledenje postopkov in dokumentov ● Video predstavitve projektov ● Virtualna nuklearna elektrarna

VISE
 • vizualni inf. sistemi
 • vizualizacije
 • marketing
 • programska oprema

Geološki zavod Slovenije

Raziskave in razvoj programske rešitve za podporo odločanju pri odkrivanju in nadzoru virov onesnaženja vodonosnikov ● Sistem za podporo odločanju pri upravljanju podzemnih voda ● Modul povezljivosti z obstojočemi integriranimi hidrološkimi modelirnimi sistemi

DSS
 • programska oprema
 • R&R

Savske elektrarne Ljubljana

Vizualni informacijski sistemi za obstoječe hidroelektrarne ● Vadbeni simulator postopkov ● HE Mavčiče ● HE Vrhovo ● PSimulacija postopka za sinhronizacijo elektrarne in ročnega/avtomatskega start/stop postopka

VISE
 • vizualni inf. sistemi
 • vadbeni simulatorji

GEN Energija

Vizualna simulacija bodoče nuklearne elektrarne ● JEK 2 ● Interaktivna postavitev objektov v nuklearki ● Vzhodna in zahodna varianta postavitev bodoče nuklearke

VISE
 • vizualizacije
 • virtualna realnost

Mestna občina Ljubljana

3D virtualni svet starega mestnega jedra ● Vizualizacije projektov občine ● Sistem za upravljanje spletnih vsebin ● Virtualna Ljubljana ● e-Ljubljana ● Spletni portal zavoda Turizem Ljubljana ● Vizualizacija tirne vzpenjače

 • virtualna realnost
 • programska oprema
 • izdelava spletnih strani
 • vizualizacije

Eli Lilly Pharmaceutical

Dizajn, izdelava in vzdrževanje spletnih strani ● Interaktivni vprašalnik ● Interaktivni test erektilne disfunkcije

 • izdelava spletnih strani
 • marketing

Veterinarska uprava Republike Slovenije

Spletna programska rešitev za centralni register psov in njihovih lastnikov v Sloveniji

 • programska oprema
 • izdelava spletnih strani

Elan Yachts

Virtualna predstavitev novih jadrnic Elan 38 and Elan 45 ● Dizajn promocijskih materialov

 • marketing
 • vizualizacije

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Programska rešitev za nadzor nad projekti in strateškimi nalogami ● Strateško planiranje

 • programska oprema

Panna Plus

Simulacijsko analitični sistem odzivanja voznikov na avtocestno infrastrukturo in opozorilno signalizacijo za namene preprečevanja nepravilne smeri vožnje

 • R&R
 • virtualna realnost

Guardiaris

Simulator prednjih artilerijskih opazovalcev ● Minometni simulator ● Simulator lahkih prenosnih raketnih sistemov

 • R&R
 • virtualna realnost

ZootFly

Raziskovanje za projekt Razvoj in potrditev univerzalnosti 3D pogona za optimalno uporabo skalabilne platforme

 • virtualna realnost
 • programska oprema
 • R&R