dizajn
3D
programiranje
R&R
vadbeni
simulatorji
virtualna
realnost
vizulalizacije
marketing
izdelava
spletnih
strani
mobilne
aplikacije
vizualni inf.
sistemi
programska
oprema

Programska oprema

Programska oprema po meri, ki je popolnoma prilagojena specifičnim problemom v podjetju ali podjetju kot celoti. Razvoj programske opreme je prilagojen zahtevam strank, hkrati pa se upošteva tudi povezave z njihovimi obstoječimi sistemi.

Mobilne aplikacije

Mobilne aplikacije, ki so enostavne za uporabo in prilagojene delovanju na mobilnih napravah iPad in iPhone ter Android mobilnih napravah. Razvoj modernih več platformnih mobilnih aplikacij se usmerja v ločeno reševanje unikatnih nalog. Mobilne aplikacije so majhne, zato se na mobilne naprave hitro naložijo in posodobijo.

Vizualni informacijski sistemi

Orodje za upravljanje in distribucijo kompleksnih vizualnih podatkov za potrebe izobraževanja, tehnične podpore in odnosov z javnostjo. Omogoča enostaven, kontroliran in enoličen dostop do slikovnih, video in 3D vsebin. Predstavlja moderno orodje za pomoč pri upravljanju tehnične in poslovne dokumentacije.

Izdelava spletnih strani

Izdelava zahtevnih spletnih strani in portalov, ki vključuje odzivno spletno oblikovanje, razvoj spletnih vsebin, izdelavo podatkovnih baz, skripte na strani odjemalca/strežnika, omrežno varnost in vzdrževanje.

Marketing

Moderne marketinške rešitve, ki uporabljajo vizualno informacijsko tehnologijo z namenom predstavitev in promocije projektov, storitev in izdelkov strank. Omogočajo interakcije z vizualnimi predstavitvami, ki se lahko prikazujejo na različnih modernih medijih.

Vizualizacije

Računalniška grafika, ki se uporablja za komunikacijo idej, podatkov ali izdelkov s pomočjo vizualnega prikaza informacij. Omogoča tudi dragocen vpogled v bodoče projekte s pomočjo novih in inovativnih načinov predstavitev.

Virtualna realnost

3D grafično okolje v katerega se lahko uporabnik vključi in raziskuje s pomočjo interakcij s senzorskimi dražljaji. Virtualna okolja so lahko kopije realnosti, ki omogočijo realistična doživetja. Izvajajo se lahko na navadnih ali stereoskopskih zaslonih.

Vadbeni simulatorji

Učinkovita vadba s pomočjo interaktivnih realno časovnih imitiacij procesov ali sistemov, ki se dogajajo v resničnem svetu. Omogočajo pridobivanje dragocenih izkušenj v varnem virtualnem okolju. Napake v virtualnem svetu niso drage, v realnem pa lahko ustavijo delovanje.

Raziskave in razvoj

Logon je vpisan v evidenco raziskovalnih organizacij na Agenciji za raziskovalno dejavnost RS in nudi storitve na področjih: Sistemski inženiring, računalniške tehnologije; Računalniška znanost, numerične analize, sistemska kontrola; Informatika, sistemska teorija.