Simulator operacij kriznega odzivanja

 • Varen in poceni način usposabljanja.
 • Vadba taktičnih postopkov v virtualnem okolju.
 • Interaktivno teoretično izobraževanje in priprava na misije.
 • Skupinska vadba na računalniško podprtih vajah.
 • Simulacija asimetričnih groženj upornikov in vadba pravilnih odzivov nanje.
 • Integriran glasovno komunikacijski sistem .
 • Zelo realistična virtualna kopija dejanskega okolja operacij omogoča ustrezno oceno stanja.
 • Modularnost sistema omogoča enostavno nadgradnjo.
 • Dinamična analiza vaje omogoča celovito oceno pripravljenosti vadbencev na odhod na misije.
 • Sistem jezikovnih datotek omogoča simultano vadbo jezikovno različnim uporabnikom.
 • Enostavna prilagodljivost novim vadbenim zahtevam, razmeram in lokacijam.
 • Enostavna priprava in izvedba taktičnih planov.
 • Povezljivost je izvedena na podlagi standardov HLA.

Zgodba o uspehu

V podjetju Logon smo uspešno izdelali trenažesko simulacijski sistem za Ministrstvo za obrambo RS, ki je prilagojen značilnostim in potrebam Slovenske vojske na ISAF mirovni misiji v Afganistanu. Sistem SOKO uspešno dosega cilj, kako na čimbolj razumljiv, intuitiven in vizualen način prikazati kompleksne podatke, ki opisujejo operacije kriznega odzivanja. Namenjen je strokovnemu usposabljanju, podpori in načrtovanju ustreznih postopkov odzivanja na asimetične grožnje.