To pravno obvestilo je namenjeno vam. Določa pogoje uporabe za vse spletne strani na naslovu http://www.logon.si (v nadaljevanju: spletno mesto).

1. Namen spletnega mesta

Uporabniki dostopajo do spletnega mesta strani na lastno odgovornost. Spletno mesto je namenjeno izključno informiranju. Logon d.o.o. si skrbno prizadeva, da so obvestila na spletnem mestu resnična, ažurna in kakovostna. Logon d.o.o. ne odgovarja za morebitno škodo zaradi motene ali onemogočene rabe spletne strani ali za kakršne koli napake ali pomanjkljivosti ažuriranja podatkov v njihovi vsebini.

2. Avtorske pravice

© Logon. Vse pravice pridržane. To spletno mesto je izključna last Logon d.o.o. in je zato v zakonsko dovoljenem okviru predmet avtorske zaščite in zaščite intelektualne lastnine. Razmnoževanje dela ali celotne vsebine spletnega mesta na kakršenkoli način je prepovedano. Vsebino spletnega mesta zato ni dovoljeno kopirati, razpečevati, spremeniti ali na kakršenkoli drug način reproducirati, razen v primeru pisnega soglasja Logon d.o.o., ki aktivno uveljavlja svoje pravice do intelektualne lastnine v največji možni meri, ki jih dovoljuje zakon.

3. Varstvo zasebnosti

Podatki, ki jih boste vpisali na spletnem mestu, so nam poslani preko spleta v nezaščiteni elektronski obliki, zato so lahko na razpolago tudi tretjim osebam. Zaradi varovanja vaše identitete in zasebnosti ne vpisujte osebnih podatkov, za katere ne želite, da so razkriti..

4. Sprememba spletnega mesta

Logon d.o.o. isi pridržuje pravico, da kadarkoli spremenita pogoje uporabe brez kakršnihkoli dodatnih obveznosti. Veljavnost sprememb se začne z njihovo objavo.

5. Pristojnost in uporaba prava

Za presojo vprašanj, ki izvirajo iz ali so povezana z uporabo tega spletnega mesta, je izključno pristojno sodišče v Ljubljani, uporablja pa se izključno slovensko pravo

6. Soglasje

Z vstopom na to spletno mesto soglašate, da ste s tem pravnim obvestilom seznanjeni, in da se z njimi strinjate.