Vizualni informacijski sistem za energetiko

  • Služi kot pomoč potrebam izobraževanja, usposabljanja, tehnične podpore in odnosov z javnostjo v energetiki.
  • Sestavljajo ga virtualni priročniki, vizualne simulacije, vizualizacije in video vsebine.
  • Uporabnikom omogoča preprost, kontroliran in enoličen dostop ter iskanje po slikovnih, video in 3D vsebinah v digitalni obliki.
  • Je nadgradljiv, večnivojski in prilagojen posebnim naročnikovim zahtevam.
  • V osnovi je baziran kot intranetna rešitev, ki omogoča kontroliran prenos določenih vsebin na internet.
  • Izboljša nivo usposobljenosti osebja in omogoči večjo varnost.
  • Uporaben pri načrtovanju in interaktivnih predstavitvah projektov v energetiki na javnih razgrnitvah.
  • Pozitiven finančni učinek.

Zgodba o uspehu

Za Holding Slovenske elektrarne smo uspešno izdelali vizualni informacijski sistem za bodoče hidroelektrarne na srednji in spodnji Savi. Projekti predstavljajo velik poseg v okolje, zato je natančna vizualna predstavitev zelo pomembna. Virtualni priročniki, vizualne simulacije in vizualizacije 14 bodočih hidroelektrarn predstavljajo strokovni in širši javnosti dejansko stanje po izgradnji objektov. Vizualni informacijski sistem nudi popolno podporo na javnih razgrnitvah projektov, omogoča pridobitev pomembnih povratnih informacij in zagotavlja dober odziv javnosti. Prav tako predstavlja pomemben del tehnične in poslovne dokumentacije v procesu načrtovanja in izgradnje.